کدام نوع پروتز برای شما بهتر است؟

کدام نوع پروتز برای شما بهتر است؟

روتز دندان در واقع یک ابزار دندانی می باشد که جایگزین دندان افتاده می شود و نواقص دندان را پوشش می دهد.
این ابزار دندانپزشکی می توانند شامل ایمپلنت دندان، روکش دندان، بریج دندان، دندان مصنوعی و ونیرها باشد.برخی از آن ها هم می توانند حتی متحرک باشند یا دائما در داخل دهان باشند.

انواع پروتز دندان

به بررسی چهار نوع از پروتزهای دندانی می پردازیم :

  • دنتال ایمپلنت : با ایمپلنت، که از روی اسمش هم پیداست، کاشت دندان، در واقع جایگیری یک دندان به طور دائمی در دهان می باشد.
  • ایمپلنت در استخوان فک جای می گیرد و تا زمانی که جایش حفظ شود و استخوان اطرافش پر شود، سپس دندان مصنوعی روی آن مونت می شود.
  • روکش دندان : روکش ها هم یک دندان را پوشش می دهند یا با روش بریج چند دندان را.
  • دندان های مصنوعی یا پروتز دندان : دندان های مصنوعی یا تکه ای هستند یا یک دست کامل. می توانند مثل بریج یک بخشی را پوشش دهند؛ یا اینکه جای یک دندان را پر کنند.
  • ونیرها : ونیرها پوسته های شفاف و نازکی هستند که دندان های ترک خورده یا بدرنگ شده را بهبود می بخشند.

 

چه نوع پروتز دندانی برای شما مناسب است؟

تعداد دندان های افتاده، شرایط باقی دندان ها، و ضخامت استخوان فک، همه مواردی هستند که دندانپزشک یا متخصص پروتز طبق آن ها تصمیم می گیرد. اگر تنها یکی یا دوتا از دندان ها افتاده باشند، و باقی دندان ها هم سالم باشند، بریج یا پروتز تکه ای توصیه می شود. زمانی که فقط چندتا دندان طبیعی مانده باشند، و در شرایط بدی هم باشند، دندان مصنوعی یا ایمپلنت ممکن است بهترین گزینه باشد.