پرکردن

پر کردن دندان یک روش ساده دندانپزشکی است که برای ترمیم پوسیدگی دندان و پر کردن حفرات دندانی استفاده می‌شود. این پروسه به لطف استفاده از بی‌حسی موضعی نسبتاً بدون درد بوده و نسبت به سایر درمان‌های نسبتا شایع دندانپزشکی مانند روکش دندان، روت کانال تراپی یادرمان ریشه دندان، جراحی دندان، ایمپلنت دندان و …. نیاز به زمان کمتری دارد.

اطلاع داشتن از مراحل این پروسه و آنچه که طی پر کردن دندان رخ می‌دهد می‌تواند برخی از اضطراب‌هایی که بیماران قبل از مراجعه به دندانپزشک احساس می‌کنند را کاهش دهد. به همین دلیل دنبال کردن توضیحات و مراحل پر کردن دندان که در ادامه آمده است می‌تواند مفید باشد.